A Magyar Testőr Szövetségről

A Magyar Testőr Szövetség azzal a céllal jött létre, hogy segítse ezt a szép hivatást választó honfitársaink érvényesülését szakmai képzések, kapcsolatok, valamint munkalehetőségek felkutatásával, összefogásával.

Fontosnak tartjuk, hogy a magyar személyvédők megértsék, hogy a tanulást és a gyakorlást ebben a szakmában nem szabad abbahagyni, mert a megszerzett ismeretek, készségek idővel kikopnak, valamint az új technikai eszközök, hatékonyabb fegyverek megismerése és alkalmazása jelentősen tudja növelni a hatékonyságot. Éppen ezért nagy hangsúlyt teszünk a gyakorlatban már kipróbált és bizonyítottan eredményes eszközök és módszerek megismertetésére, népszerűsítésére, hogy ezek segítségével realisztikusabbá tegyük a gyakorlást, és sikeresebbé a munkavégzést.

 

Céljai elérése érdekében a Magyar Testőr Szövetség többszintű kapcsolatrendszert épít.

Nemzetközi fórumok, képzések szervezésével segítjük az azonos hivatást gyakorló magyar és külföldi kollégák, cégek, szervezetek eszmecseréjét, együttműködését, megbízáshoz való jutását itthon és külföldön egyaránt.

A magyar testőrök és leendő megbízóik egymásra találását segíti a vállalkozói réteg beengedése a képzéseinkre, rendezvényeinkre. Rendszeresen szervezünk fórumokat, illetve biztosítunk hirdetési, megjelenési lehetőségeket mindkét fél számára a kölcsönösen előnyös együttműködés érdekében.

A személyvédelmi képzésen oktatóként, illetve egyszerű résztvevőként is szívesen látunk a magyar fegyveres erőknél szolgáló személyeket. Ez nem csak a képzést teszi sokrétűbbé, hanem közelebb hozza a rokon hivatást választó személyeket, javítva a megbecsülést és az együtt működést a civil és a hivatásos szféra között.

Fontosnak tarjuk a társadalmi szerepvállalást, a segítségnyújtást bajba jutott kollégáink, embertársaink számára. Jótékonysági akcióink célja a szélesebb néprétegek elérése, a rászorulók segítése. Ezzel nem csak szervezetünk és szakmánk társadalmi megbecsülését szeretnénk javítani, hanem tagjaink szociális érzékenységét fejlesztve segítjük őket abban, hogy megtanuljanak jó ügyek érdekében tevékenykedni.

Magyar Testőr Szövetség

Bankszámlaszám:
16200106-11635297
MAGNET Bank